WE CARE

เพราะเข้าใจดีว่าระบบความปลอดภัยเป็นเรื่องที่ซับซ้อน และเต็มไปด้วย
ข้อมูลทางเทคนิค เราจึงมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนเรื่องยากๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่าย
และสบายใจ เพื่อให้คุณไว้วางใจได้เสมอเมื่ออยู่ภายใต้การดูแลของเรา

05

SERVICES

เรามุ่งมั่นที่จะมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าทุกท่าน ตั้งแต่การรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา
และออกแบบระบบให้ตรงตามความต้องการ ไปจนกระทั่งบริการหลังการขาย และติดตามงานอย่างใกล้ชิด
มีการนำปัญหาไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาบริการอยู่เสมอ ทั้งยังมีบริการ
สายด่วนสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชม. พร้อมอยู่เคียงข้าง และเติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน

Consulting & Design

ที่ปรึกษาในการออกแบบระบบ ศึกษาความต้องการของลูกค้า
และให้คำปรึกษา ก่อนจะนำไปออกแบบระบบให้เหมาะสมกับตัวอาคาร

Installation & Commissioning

ติดตั้ง และทดสอบระบบ จนกระทั่งส่งมอบระบบที่สมบูรณ์ให้กับลูกค้า

Maintenance

ดูแลบำรุงรักษาระบบตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ระบบต่างๆ
ทำงานได้อย่างราบรื่น และต่อเนื่อง ป้องกันการเกิดปัญหาในการทำงาน

Emergency Service & 24 Hours Hotline

บริการแก้ปัญหาฉุกเฉิน รับแจ้งปัญหาในการทำงานของระบบ และเข้าไปช่วยแก้ปัญหาที่ไซต์งาน
ในกรณีเร่งด่วนสามารถเข้าไปแก้ไขแบบฉุกเฉินเพื่อให้ระบบสามารถทำงานต่อได้