A WIDE VARIETY OF
SECURITY PRODUCTS

เพียบพร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ด้านระบบความปลอดภัยที่มีคุณภาพ
และใช้เทคโนโลยีล่าสุดจากบริษัทชั้นนำระดับโลก

03

PRODUCTS

บริษัทฯ ของเราได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย
ของบริษัทผู้ผลิตชั้นนำของโลก อาทิ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
ทั้งนี้ทีมงานของเรายังได้รับการอบรมจากผู้ผลิตอยู่เสมอ เพื่อความชำนาญ
และนำมาปรับใช้กับอาคารที่มีความต้องการแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้จัดจำหน่าย

Car Park System

ระบบควบคุมความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในลานจอดรถ
ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจหาวัตถุระเบิดใต้ท้องรถ
ระบบอ่านบัตรอัตโนมัติทั้งระยะใกล้ และระยะไกล ระบบแนะนำช่องจอดรถ
ระบบค้นหารถที่จอด ระบบชำระเงินค่าจอดรถทั้งแบบที่ใช้คน
และระบบจ่ายบัตร และชำระเงินอัตโนมัติโดยไม่ใช้คนควบคุม
รวมถึงระบบจอดรถแบบอัตโนมัติเพื่อความรวดเร็ว
และประหยัดพื้นที่ในการจอดรถ

  • Vehicle Scanner

  • Gate Barrier

  • Payment System

  • Reader

  • Parking Area

Download Catalog

Building Access Control

ระบบในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ต่างๆ ในอาคาร
ตั้งแต่ระบบแผงกั้นอัตโนมัติ ระบบประตูหมุน ควบคุม และตรวจสอบ
ด้วยระบบทันสมัยครอบคลุมสื่อต่างๆ ตั้งแต่บัตรหลากหลายประเภท
ตรวจสอบด้วยลายนิ้วมือ ด้วยเส้นเลือด และตรวจสอบด้วยใบหน้า
แบบสามมิติ ที่มีความแม่นยำในการทำงานสูงเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
ระบบควบคุมการเข้าออก ยังสามารถเชื่อมต่อกับลิฟต์โดยสาร
ภายในอาคารเพื่อแยกแยะผู้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงพื้นที่แต่ละชั้น
เพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นหนึ่ง

Download Catalog

Monitoring

เรามีระบบกล้องวงจรปิดที่มีความคมชัดสูง สามารถลดจำนวนกล้อง
ในการใช้งาน ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโดยรวม
ประหยัดบุคลากรในการดูแลรักษา พร้อมระบบซอฟต์แวร์
ในการแจ้งเตือนปัญหา รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในเชิงการตลาด

Download Catalog

Fire Safety

ระบบเตือนอัคคีภัยของเราเป็นระบบเซนเซอร์คุณภาพสูง
เพื่อการตรวจจับที่รวดเร็ว ทันท่วงที สามารถตรวจจับได้หลายแบบ
พร้อมปั๊มดับเพลิงเพื่อระงับอัคคีภัยในอาคาร

Download Catalog

Integrated System

เรามีผู้เชี่ยวชาญในการเชื่อมโยงระบบต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว
เพื่อให้สามารถทำงานสอดรับกันอย่างลงตัว ภายใต้การจัดการ
ของระบบควบคุม และจัดการอาคารอัตโนมัติ (BAS)
ทำให้สามารถติดตาม และตรวจสอบการทำงานของระบบต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการบริหารอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ

Download Catalog