40 YEARS
OF EXPERTISE

หลากหลายประสบการณ์ที่ผ่านมา
ทำให้เราได้พัฒนาการทำงานอยู่เสมอ
และเราจะไม่หยุดพัฒนาระบบความปลอดภัยของเรา
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

07

ABOUT

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 จัดจำหน่ายเครื่องบันทึกเวลายี่ห้อ “AMANO” แต่เพียงผู้เดียว
และขยายธุรกิจสู่การดูแลระบบความปลอดภัยภายในอาคาร อย่างมืออาชีพในเวลาต่อมา จากจุดเริ่มต้นในวันนั้น
จนถึงวันนี้นับเป็นเวลากว่า 40 ปี ที่เราได้รับความไว้วางใจดูแลระบบความปลอดภัยภายในอาคาร ครอบคลุม
ทุกประเภทของอาคาร ผ่านทีมงานที่พร้อมสรรพทั้งทีมวิศวกร ทีมโปรแกรมเมอร์ ทีมดูแลลูกค้า และทีมบริการหลังการขาย
คุณจึงมั่นใจได้ว่าภายใต้การดูแลของเราจะมีแต่ความราบรื่น สบายใจ และปลอดภัยเต็มประสิทธิภาพ

MILESTONE

2518

ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2518 ภายใต้ชื่อ “บริษัท เอ็กซิม เทรดดิ้ง จำกัด”
โดยเป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของเครื่องบันทึกเวลายี่ห้อ “AMANO”

2535

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจด้วยการควบรวมกิจการกับ
“บริษัท ประณตน้อม จำกัด” ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย
แต่เพียงผู้เดียวของระบบควบคุมที่จอดรถยี่ห้อ “AMANO”

2542

เป็นผู้บุกเบิกพัฒนาระบบจัดเก็บเงิน
ค่าที่จอดรถอัตโนมัติแบบ Contactless
ที่พัฒนาโดยคนไทยเป็นรายแรก
ภายใต้ชื่อ Thai Park

2548

มีการนำระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร Access Control
ที่สามารถควบคุมการกดชั้นลิฟต์ได้ ของ “AMANO”
จากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาจำหน่ายเป็นครั้งแรก
ให้กับลูกค้าในกลุ่มคอนโดมิเนียมของ L.P.N. Development
และ Grand Unity

2549

เป็นผู้บุกเบิกระบบ Member Parking
โดยการนำระบบ Access Control
เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานลานจอดรถ
เต็มรูปแบบเป็นครั้งแรก โดยสามารถเข้าออกอาคาร
ลิฟต์ และลานจอดรถด้วยบัตรเพียงใบเดียว
และใช้ชื่อเป็นทางการว่า One Smart Touch

2554

เป็นผู้บุกเบิกนำระบบแผงกั้นอัตโนมัติ
ควบคุมการเข้าออกอาคาร (Turnstile) ของ “BOON EDAM”
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ เข้ามาจำหน่าย
และติดตั้งร่วมกับระบบลิฟต์แบบ Destination Control
ที่อาคาร Park Ventures เป็นแห่งแรก

2555

ติดตั้งระบบแผงกั้นอัตโนมัติควบคุมการเข้าออกอาคาร (Turnstile)
จำนวน 24 ช่องทางให้กับอาคาร Empire Tower
ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่มีผู้ทำงาน และผู้มาติดต่อมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ

2556

มีการนำระบบ Auto Pay สำหรับเก็บเงินค่าที่จอดรถอัตโนมัติ
แบบไม่ต้องใช้คนทำรายการเข้ามาจำหน่าย และติดตั้ง
เป็นรายแรกในประเทศไทยที่อาคาร Crowne Plaza ถนนพระราม 4